Techninis nekilnojamojo turto auditas - Projector

Techninis nekilnojamojo turto auditas

Išsamaus techninio patikrinimo paslaugos apima pastato techninės būklės įvertinimą ir jo valdymo kokybę. Kiekvienoje pastato dalyje atkreipiame dėmesį į būtinus neatidėliotinus ir ilgalaikius remonto poreikius.

Būklės tyrimuose per patikrinimą daugiausia dėmesio skiriame statinių, konstrukcinių elementų ir techninių sistemų būklei įvertinti. Todėl mūsų klientai gauna nuosavybės techninės būklės santrauką ir ataskaitą apie remonto poreikį.