Paslaugos - Projector

PASLAUGOS

PROJECTOR siūlo sprendimus įvairių tipų ir dydžių projektams, tokiu būdu padėdami klientui jo verslo veikloje.

Mes veikiame kaip kliento atstovas ir tai leidžia klientui sutelkti dėmesį į savo tiesioginį verslą.

Naudodamiesi savo patirtimi ir techniniais sprendimais, mes patariame klientui, kokių veiksmų reikia imtis, kad pasiekti savo nustatytus tikslus.

Mūsų paslaugos apdraustos „If P&C Insurance“ profesinės atsakomybės draudimu 320 000 EUR suma.

Perkančiosios įmonės konsultavimas

Daugiausia dėmesio skiriame klientui ir kokybei. Padedame teikdami paslaugas, kai svarbiausia yra turinys, o ne kiekybė. Bendravimas ir vadovavimas yra svarbiausi elementai, užtikrinantys, kad projektas bus vykdomas sklandžiai nuo pradžios iki pabaigos. Teikiame aukštos kokybės projektavimo paslaugas, kai svarbiausia yra komandos darbas ir rezultatai. Mūsų kvalifikuota ir inovatyvi komanda, turinti patirties įvairiose srityse, atlieka svarbiausią vaidmenį siekiant trokštamų rezultatų. Klientas gali pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis – nuo išsamių paslaugų paketų iki konkretesnių užduočių, pradedant apklausomis ir baigiant paslaugomis garantijos laikotarpiu. Taip pat teikiame klientams informaciją apie rinką ir padedame rengti kvietimus dalyvauti konkursuose, ruošiame paslaugų specifikacijas ir sutarties dokumentus. Be to, siūlome išsamios konkurso analizės paslaugą.

Atstovavimas klientui ir savininko priežiūra

Padedame klientams derėtis dėl sutarčių, sudarytų konkurso tvarka, bei bendraujant su statybos rangovais ir paslaugų teikėjais. Pasirūpiname savininko priežiūra ir ataskaitų teikimo procesu bei atliekame patikras ir bandymus, būtinus eksploatacijos pradžioje.

Įgyvendiname perkančiosios įmonės projekto valdymo paslaugas. Visada konsultuojame klientą garantijos laikotarpiu, kaip racionaliai valdyti pastatą.

Bendrovė, atliekanti savininko priežiūrą, turi būti projekto vizitinė kortelė, nes jos patikimumas yra kriterijus, pagal kurį vertinamas projektas.

Mūsų veikla sukuria daugiau pridėtinės vertės klientams negu įprasti savininko priežiūros paslaugų teikėjai.

Išsamaus techninio patikrinimo paslaugos

Išsamaus techninio patikrinimo paslaugos apima pastato techninės būklės įvertinimą ir jo valdymo kokybę. Kiekvienoje pastato dalyje atkreipiame dėmesį į būtinus neatidėliotinus ir ilgalaikius remonto poreikius.

Būklės tyrimuose per patikrinimą daugiausia dėmesio skiriame statinių, konstrukcinių elementų ir techninių sistemų būklei įvertinti. Todėl mūsų klientai gauna nuosavybės techninės būklės santrauką ir ataskaitą apie remonto poreikį.

Visiško aprūpinimo įranga paslauga

Fizinės vietos, kuri atitiktų bet kurios įmonės poreikius, suradimas ir užtikrinimas, kad aplinka yra palanki, o darbo aplinka yra aukštos kokybės ir funkcionali, yra vienas iš sudėtingiausių iššūkių kasdienėje įmonės veikloje. Be to, bendrovė atlieka daug trumpalaikių užduočių, turinčių ilgalaikį poveikį patalpų naudotojui, klientams ir bendram efektyvumui.

NUORODOS

View all references

Carousel contents not found!