Mõistlikud lahendused loovad väärtusi

| Eesti | Läti | Leedu |

Paslaugų sąrašas

Išankstinio planavimo etape
Potencialaus nekilnojamojo turto ieškojimas
Nuomininkų ir investuotojų ieškojimas
Projekto plano parengimas

Projektavimo etapas
Projekto gairės (reikalavimų specifikacija projektavimui)
Išlaidų sąmatų ir tvarkaraščių paruošimas
Konkursinės dokumentacijos rengimas konkurso dalyviams
Konkursinės medžiagos įvertinimas
Projektinių sutarčių paruošimas
Projektavimo valdymas
Galimybių ir sprendimų vertinimas
Leidimų proceso tvarkymas

Statybos etapas
Viešųjų pirkimų valdymas
Išlaidų sąmatų ir tvarkaraščių paruošimas
Konkursinės dokumentacijos rengimas konkurso dalyviams
Konkursinės medžiagos įvertinimas
Derybos sudarant pirkimo sutartis
Pirkimo dokumentų paruošimas
Posėdžių su rangovais objekte organizavimas
Tvarkaraščių, kokybės ir išlaidų valdymas
Internetinės projektų duomenų bazės paslaugos: www.projektimonitor.ee
Objekto statybos techninės priežiūros paslaugos
Ataskaitos

Eksploatacijos etapas
Priėmimo-perdavimo proceso valdymas
Patikrinimai ir bandymai
Paslaugos garantinio laikotarpio metu

Kitos ekspertinės paslaugos
Techninės turto būklės patikrinimas
Projekto monitoringo paslaugos
Paslaugos nuomininkams
Rekomendacijos dėl pastato naudojimo

Back to Top